Lưu trữ thẻ: lệ phí cấp hộ chiếu

Từ Ngày 01/01/2024 Lệ Phí Cấp Hộ Chiếu Là Bao Nhiêu?

Lệ phí cấp hộ chiếu ngày 1/1/2024 bao nhiêu tiền

Xin vui lòng thông báo cho tôi về các mức lệ phí cấp hộ chiếu hiện nay. Đặc biệt, sau ngày 01/01/2024, theo những điều khoản mới nhất được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong Thông tư 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023. Thay đổi và bổ sung các quy định về lệ phí này nhằm…