Tour nội địa

Buffet Tàu Hòn Ngọc Biển Đông Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

499,000 đồng

499.000 

Ăn Buffet Tàu Bến Nghé Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

Tàu chạy 1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

350,000 đồng

350.000 

Ăn Buffet Tàu Indochina Queen Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

Tàu chạy 1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

350,000 đồng

350.000 
Liên hệ

Buffet Tàu Hòn Ngọc Biển Đông Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

499,000 đồng

499.000 

Ăn Buffet Tàu Bến Nghé Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

Tàu chạy 1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

350,000 đồng

350.000 

Ăn Buffet Tàu Indochina Queen Ăn Tối Trên Sông Sài Gòn

Tàu chạy 1 giờ 30 phút

Bến Cảng Sài Gòn - Cảng Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - cảng Khánh Hội - Bến Cảng Sài Gòn

350,000 đồng

350.000 
Liên hệ